Unga i arbetsliv och studier senast 13 mars 2017

Socialfonden lyser ut 35 miljoner för insatser som underlättar etablering i arbetslivet och/eller återgång till studier för ungdomar mellan 15 och 24 år.

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

se www.esf.se för mer information och kontaktuppgifter

eller kontakta Lena Lernå @lobabutveckling.se tfn 070-6830693 om du vill ha stöd med din ansökan eller mer information.